Thursday, April 24, 2008

Permulaan

Bandung, 24 April 2008

Awal dariku dari banyak tulisan yang ingin kutorehkan nantinya di blog ini. Semoga aku tak bosan-bosan menulis demi masa depan yang lebih baik (halah!). Sekian saja untuk awal ini.


-lido-

No comments: